top of page

Biz Kimiz ?  

Go down below for English

TOPCU DENTAL, diş hekimliği klinik cihazları, sarf malzemeleri  kapsayan geniş ürün yelpazesi , birçok uluslararası markanın gerek Türkiye Genel gerekse  Bölgesel distribütörü olarak ticari faaliyetlerini  1998 den beri sürdürmektedir.

TOPCU DENTAL, sektördeki tüm profesyonellere yenilikçi çözümler sunabilen kurumsal yapımızı daha da geliştirerek,  uzun yıllardır sektörde olmamızın beraberinde getirdiği tecrübe ve birikim ile hekimlerimizin  ihtiyaçlarını  detaylı olarak analiz edip ,ortaya  çıkarılması planlanan sonucun verimliğini ve kalitesini arttıracak aynı zamanda maliyet ve karmaşıklığı azaltacak, hekimlerimizin profesyonelliklerini arttırarak hastalarına odaklanmalarını sağlayacak  ürün ve hizmetler sunmaktır.

TOPCU DENTAL, nihai tüketicilere ulaşmak, yeni ürün ve teknolojileri araştırmak amacıyla düzenlenen bütün ulusal/uluslararası  fuar  ve kongrelere  katılmaktadır.

TOPCU DENTAL, ithal ürün grubunu oluştururken, üretim yerinde incelemeler de bulunarak, uluslararası kalite standartlarına uygunluğu ispatlanmış  ürünleri ve markaları tercih eder.

TOPCU DENTAL, Türkiye'nin büyük bir bölümünü kapsayan dağıtım ağı ile ihtiyaçlara zamanında karşılık vermekte, düzenli yapılan hekim ziyaretleri ile marka  bilinirliğini  ve güven odaklı ilişkilerini korumaktadır.

                                                                 

                                                                               

                                                                                               DEĞERLERİMİZ:

Güvenilirlik

 

-Güvenilirliğimiz Şirket'in geleceğidir.

 

Yenilikçilik

 

-Değişime uymaktan çok değişimi yönlendirmek için çaba harcarız.

Müşteri Odaklılık

 

-Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve öngörmek için onlarla yakın ilişkiler kurarız, önceliğimiz daima müşteridir.

 

WHO ARE WE?

Topcu Dental, provides the commercial activities of many international brands of dental clinic equipments, and wide range of products including consumables in Turkey General and being a Regional Distributor since 1998.

As developing its corporate structure, Topcu Dental provides services and products which can offer innovative solutions to all of the professionals in the sector. With all the experience as being in the sector for long years, Topcu Dental analyses the needs of the doctors in detail. Topcu Dental provides services and products which improve productivity and quality of the outcome that has been planned to come out, decrease the confusion and the owning cost, help doctors to focus on their patients by improving their professionalism.

Topcu Dental attends all of the national/international fairs and conferences in order to reach ultimate clients and search for new products and technologies. 

Topcu Dental prefers the products and brands that has proven their international quality standards to set its imported product group, by doing examination in the production place.

Topcu Dental answers the needs in a perfect time with its distribution web that contains a large part of Turkey. Topcu Dental maintains its brand name recognition and the trust centered relationships by the often visits its doctors.

Principles:

Trustworthiness

- Our trustworthiness is our future.

Innovativeness

- We work to direct the change instead of keeping pace with it.

Client Focality

- We make close relations with our clients in order to understand and foresee their needs. Our priority is always our clients.

bottom of page